Softwarefouten en defecte hardware voornaamste oorzaken telecomstoringen

archive