Hoogleraar informatica pleit voor text-only e-mail

archive