Tien procent particulieren weigert aangeboden slimme meter

Tien procent van de particulieren wil geen slimme meter, wanneer die wordt aangeboden. Nog eens drie procent laat deze meter na plaatsing administratief uitzetten.

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft dit bekendgemaakt. Een van de redenen om de slimme meter te weigeren, heeft te maken met privacy.

Grootschalig

Vanaf 2015 wordt de slimme meter grootschalig aan de bevolking verstrekt. Redenen om deze meter niet te accepteren, is vooral de negatieve berichtgeving in de media over de betrouwbaarheid van de slimme meter (19 procent). Ook zijn er mensen die twijfelen aan het nut ervan (15 procent) en die tevreden zijn over de huidige meter (15 procent). Tevens is er de vrees dat een slimme meter de privacy aantast (12 procent). Een kleine groep (10 procent) denkt dat de slimme meter nadelen kan hebben in relatie tot het terugleveren van stroom bij zonnepanelen (10 procent).

Op schema

De percentages zijn afkomstig van de Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters. In vergelijking met de meting in 2017 is het aantal mensen dat negatieve berichtgeving aanvoert als reden om de slimme meter te weigeren, gedaald van 27 naar 19 procent. Op basis van het rapport concludeert Wiebes dat de uitrol van de slimme meter tot nu toe op schema ligt. Hij verwacht dat aan het eind van 2020 bij ongeveer 80 procent van de kleinverbruikers een dergelijke meter is geïnstalleerd.

Klik hier voor de Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2018.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief