Veel aangiften internetoplichting niet behandeld

In 2018 ontving het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie bijna 44.000 aangiftes. Daarvan werden er 7.200 ingetrokken. In ruim 13.000 gevallen betrof het niet-vervolgbare aangiftes.

Van de 23.400 aangiftes die overbleven, zijn er ongeveer 5.100 door het LMIO in behandeling genomen. Dat blijkt uit cijfers die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 15 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Openbaar Ministerie

Afgelopen jaar zijn er 281 verdachten van internetoplichting bij het Openbaar Ministerie (OM) aangeleverd. Eén zaak kan meerdere aangiftes bevatten. Uiteindelijk heeft het OM 218 zaken afgedaan. Ongeveer de helft van de verdachten is gedagvaard voor de strafrechter. Een klein deel van hen heeft een OM-strafbeschikking opgelegd gekregen.

Stopgesprek

De andere zaken zijn, al dan niet voorwaardelijk, geseponeerd of toegevoegd aan andere strafzaken tegen een verdachte. De minister schrijft verder dat behalve het strafrechtelijke traject er ook alternatieve interventies door de politie plaatsvinden, waaronder een ‘stopgesprek’. De verdachte wordt dan verzocht om slachtoffers terug te betalen. Zij kunnen hun aangifte intrekken waardoor strafvervolging wordt voorkomen. Voor verdachten die niet meewerken, wordt alsnog een strafrechtelijk traject ingezet.

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief