Vier miljoen Nederlanders niet digitaal vaardig

Van vier miljoen Nederlanders zijn de digitale vaardigheden onvoldoende om zelfstandig digitaal zaken te doen met de overheid. Circa 2,5 miljoen inwoners boven de 16 jaar zijn laaggeletterd. Zij zullen in de toekomst blijvende ondersteuning nodig hebben om online hun zaken met de overheid te regelen. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen.

Smartphone

Hij verwijst daarbij naar CBS-onderzoek uit 2019. Hieruit blijkt dat 74 procent van alle Nederlanders van twaalf jaar en ouder over een smartphone met internet beschikt. “Maar met alleen een smartphone kunnen mensen lang niet alle digitale handelingen goed verrichten. Een cursus op afstand volgen of online solliciteren en een brief schrijven is lastig op een smartphone”, aldus Knops. Tevens blijkt uit het onderzoek dat drie procent van de respondenten thuis geen internet heeft. Dat komt neer op ongeveer 453.000 mensen.

Ouderen en lager opgeleiden

Onderzoek van Eurostat heeft aangetoond dat 79 procent van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar over digitale basisvaardigheden beschikt. Het EU-gemiddelde bedraagt 58 procent. Er zijn echter grote verschillen tussen leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. Van zowel ouderen als lager opgeleiden is het nodig dat hun digitale vaardigheden verbeteren.

Risico

“Mensen worden gevraagd welke digitale taken zij hebben uitgevoerd. De aanname is dat wie aangeeft een bepaalde activiteit uitgevoerd te hebben (zoals het versturen van een e-mail), ook bezit over de juiste vaardigheden. Niet zeker is of mensen de taak ook op een succesvolle en veilige manier hebben uitgevoerd. Hier zit dus een risico op zelfoverschatting of -onderschatting in”, aldus Knops.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief