Wetsvoorstel verplicht updates

De regering wil dat fabrikanten van smartphones en dergelijke apparatuur deze gedurende enige tijd van beveiligingsupdates blijven voorzien. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Als het voorstel wordt aangenomen, worden hiermee twee Europese consumentenrechten-richtlijnen ingevoerd.

De EU-richtlijnen houden onder meer in dat particulieren zowel voor digitale inhoud (bijvoorbeeld games, applicaties en streamingdiensten) als voor goederen met een digitaal element (bijvoorbeeld een smart-tv) recht krijgen op veiligheidsupdates, zolang zij die redelijkerwijs mogen verwachten.

Verplichting

“De grootste wijziging voor de praktijk is een verplichting voor handelaren om updates te verstrekken. Deze verplichting volgt uit beide richtlijnen en geldt zowel voor goederen met digitale elementen als voor digitale inhoud en digitale diensten. Wanneer een handelaar niet voorziet in bepaalde updates, of gebrekkige of onvolledige updates verstrekt, dan wordt dit beschouwd als wanprestatie,” aldus een Memorie van toelichting op het wetsvoorstel.

Europese Hof van Justitie

De Europese richtlijnen noemen geen specifieke termijn voor het leveren van updates, maar stellen dat updates geleverd moeten worden “gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten”. Het kabinet benadrukt dat het hier om een open EU-norm gaat die het Nederlandse stelsel intact laat. Het Europese Hof van Justitie zal de periode moeten bepalen dat fabrikanten updates moeten uitbrengen, aldus de toelichting.

Via Internetconsultatie.nl kan iedereen feedback geven op het wetsvoorstel.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief