12,8 miljard pwned+ accounts in 10 jaar tijd

De zoekmachine Have I Been Pwned van de Australische beveiligingsonderzoeker Troy Hunt bestaat deze maand 10 jaar. Inmiddels bevat deze 12,8 miljard pwned-accounts, afkomstig van 731 gecompromitteerde websites en verzamelde datasets.

FBI

Ook opsporingsdiensten verstrekken soms deze gegevens. De FBI deed dit onlangs met gegevens van slachtoffers van de Genesis Market: een online marktplaats die op grote schaal gestolen persoonsgegevens aanbiedt. Het Nederlandse Openbaar Ministerie maakte een eigen online check waarmee mensen kunnen kijken of ze van de Genesis Market slachtoffer zijn geworden.

Onderzoeksdata

“Internationaal wordt bij dit soort datadiefstallen standaard doorverwezen naar de website Have I Been Pwnd. Dat is een private Australische website waar de FBI ook in dit onderzoek zijn onderzoeksdata aan heeft verstrekt. Wij hebben ervoor gekozen om zelf de regie te houden”, aldus Ruben van Well, teamleider van het cybercrimeteam van de politie Rotterdam.

Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid maakt wel gebruikt van Have I Been Pwned; zij doet dit om na te gaan of er geen e-mailadressen van overheidsdomeinen in bekende datalekken voorkomen.

Klik hier voor de website Have I Been Pwned.

Klik hier voor de website Check je hack van de politie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief