Voorlopig akkoord Europese AI-wet

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Artificial Intelligence Act.

Opsporingsdiensten

In de onderhandelingen met de EU-landen is het Europees Parlement akkoord gegaan met uitzonderingen voor opsporingsdiensten. Het betreft het zoeken van mensen die worden vermist, slachtoffer zijn van mensenhandel of van seksueel misbruik. EU-beleidsmakers claimen dat de inzet van de technologie is omgeven met waarborgen. Amnesty is kritisch. De NGO stelt op basis van eigen onderzoek dat deze waarborgen niet kunnen voorkomen dat mensenrechten worden geschonden.

Dreiging

Andere uitzonderingen zijn het voorkomen van een specifieke en actuele terroristische dreiging, het vinden van de locatie of het identificeren van personen die worden verdacht van misdrijven. Daarbij worden met name genoemd: terrorisme, mensenhandel, seksueel misbruik, moord, kidnapping, verkrachting, gewapende overvallen, deelname aan een criminele organisatie en milieudelicten.

Twee jaar

Alle EU-lidstaten dienen nog hun goedkeuring te geven alsook het gehele Europees Parlement. Daarna duurt het twee jaar voordat de wet in werking treedt.

Klik hier voor het voorlopig akkoord.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief