15.000 DigiD-accounts preventief verwijderd in 2015

Vorig jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties preventief ongeveer 15.000 DigiD-accounts verwijderd. Reden hiervoor was het vermoeden van misbruik. Het ministerie heeft dit bekendgemaakt in het Rijksjaarverslag 2015 dat recentelijk werd gepubliceerd.

Het aantal verwijderde DigiD-accounts was het vorig jaar fors hoger dan in 2014.Toen ging het nog om ‘slechts’ 8.000 DigiD-accounts die mogelijk ‘gecompromitteerd’ waren.

Fraudeteam
Een mogelijke verklaring voor deze flinke stijging van 7.000 verwijderde DigiD-accounts is dat fraude met DigiD de laatste tijd intensiever wordt opgespoord. Het aantal voorzorgsmaatregelen is flink toegenomen en het fraudeteam van Logius wordt intensiever ingezet.

Adresfraude
Ook het onderzoek naar adresfraude via het project Landelijke Aanpak adreskwaliteit is uitgebreid. Vorig jaar zijn door 162 gemeenten in totaal ruim 7.000 adresonderzoeken gedaan. Daarbij zijn ruim 2.500 incorrecte adresregistraties opgespoord. De onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en ten onrechte uitbetaalde geldbedragen worden geïnd. Ongeveer 800 mensen die slachtoffer van DigiD-fraude waren, hebben in 2015 ondersteuning gekregen van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en- fouten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief