44 procent Nederlanders bezorgd over cyberdreigingen

44 procent van alle Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen. 75 procent denkt dat het waarschijnlijk is dat deze zich in Nederland zullen voordoen.

Risico- en Crisisbarometer

Dat is te lezen in de laatste uitgave van de Risico- en Crisisbarometer, het publieksonderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 16 procent van de ondervraagden geeft aan geen kennis van cyberdreigingen te hebben. 40 procent van de respondenten vindt dat de overheid te weinig doet op dit gebied.

Eerste 48 uur

NCTV-voorzitter Pieter-Jaap Aalbersberg spoort mensen aan maatregelen te nemen: “Het is belangrijk dat mensen zelf ook voorbereidingen treffen zoals een noodpakket voor de eerste 48 uur. Zodat, bij een grootschalige uitval van bijvoorbeeld elektriciteit of stromend water, mensen zich weten te redden, want dan ligt het dagelijkse leven wel even stil.” Eind vorig jaar adviseerde het NCTV om een noodpakket in huis te hebben voor het geval een cyberaanval het land platlegt.

Drinkwater, medicijnen en voedsel

Er zijn 1.500 Nederlanders ondervraagd voor de barometer. Een deel daarvan heeft aangegeven voorbereidingen getroffen te hebben. Voorbeelden zijn het aanhouden van een voorraad drinkwater-, medicijnen- en voedselvoorraad van 3-4 weken, wachtwoorden ook op papier bewaren en deze elke 3 maanden vernieuwen, netwerkapparatuur en computers updaten, en contant geld in huis.

Klik hier voor de Risico- en Crisisbarometer van het NCTV.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief