6.000 aangiften WhatsApp-fraude in mei en juni

In de maanden mei en juni is 6.000 keer aangifte gedaan van WhatsAppfraude bij de politie. Dat zijn er 100 per dag.

Normaal bedraagt het aantal aangiften 100 per week. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers van de politie over het eerste halfjaar van 2020.

Fraudehelpdesk

Sinds mei van dit jaar kunnen slachtoffers van deze vorm van fraude online aangifte doen. “Hiervan is meteen veelvuldig gebruik gemaakt: in mei en juni werden in totaal ruim 6.000 aangiften gedaan. Dit komt neer op bijna 100 van dergelijke aangiften per dag in die twee maanden”, licht de politie toe. De Fraudehelpdesk berichtte al eerder dat er een sterke toename was van het aantal slachtoffers van WhatsAppfraude.

Cyberdelicten

Ook het aantal gevallen van cybercrime is in het eerste halfjaar van 2020 sterk gestegen. Dit is exclusief WhatsAppfraude, omdat dit niet als een cybercrimedelict wordt geregistreerd. In 2019  registreerde de politie 4.700 cybercrime-misdrijven. In de eerste helft van 2020 waren dat er 5.500. Vooral in mei was een piek te zien, toen bijna 1.900 slachtoffers van cybercrime aangifte deden.

Klik hier voor de criminaliteitscijfers van de politie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief