6 banken en 9 verzekeraars hebben geen functionaris voor de gegevensbescherming

Uit een eerste controle van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gebleken dat nog niet alle Nederlandse banken en verzekeraars een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld.

Sinds de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving AVG is dit echter een verplichting. Dat geldt zeker voor banken en verzekeraars, omdat zij op grote schaal persoonsgegevens van klanten observeren en verwerken.

Directe contactgegevens FG

Tevens heeft de AP nagegaan of financiële instellingen de directe contactgegevens van hun FG op hun website hebben gepubliceerd. Ook dit is een vereiste onder de AVG. Bij 7 van de 45 banken was dit echter niet het geval, net zoals bij 14 van de 93 verzekeraars. Zij dienen deze gegevens alsnog binnen 2 weken te vermelden.

Communicatie

Deze contactgegevens zijn nodig om mensen in de gelegenheid te stellen, snel en in vertrouwen, privacy-issues te melden bij de FG. “Het moet (…) voor iedereen die dat wil, makkelijk zijn om contact op te nemen met de FG zonder dat daar iemand tussen zit. Het is verplicht een direct telefoonnummer, e-mailadres, postadres en/of direct aanmeldformulier te vermelden waarmee de FG te bereiken is. De naam van de FG is niet noodzakelijk,” aldus de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief