65 procent Nederlandse kiezers voorstander camera’s met gezichtsherkenning

Een meerderheid van de Nederlandse kiezers vindt dat camera’s met gezichtsherkenning ingezet mogen worden om zware criminaliteit op te sporen. Dagblad Trouw heeft dit recentelijk bericht.

Burgerrechtenbewegingen kritisch

Het dagblad is partner van Kieskompas en heeft de data van de stemhulp geanalyseerd. Op de stelling van Kieskompas: “Camera’s met gezichtsherkenning mogen worden gebruikt om zware criminaliteit op te sporen” gaf 65 procent van de gebruikers aan hiermee in te stemmen. Burgerrechtenbewegingen zijn echter kritisch: zij maken zich zorgen dat live gezichtsherkenning in openbare ruimtes wordt ingezet.

AI Act

Eerder dit jaar is in de EU de AI Act aangenomen. Hierin is vastgelegd dat in uiteenlopende situaties real-time gezichtsherkenning mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld om mensen op te sporen die worden vermist of slachtoffer van mensenhandel of seksueel misbruik zijn. Andere gevallen zijn het voorkomen van een specifieke en actuele terroristische dreiging, het opsporen van mensen die worden verdacht van misdrijven, zoals terrorisme, mensenhandel, seksueel misbruik, moord, kidnapping, verkrachting, gewapende overvallen, deelname aan een criminele organisatie en milieudelicten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief