Advies: “Overheid moet ICT in de kern begrijpen”

Om de mogelijkheden van de digitalisering te benutten, moeten overheidsorganisaties ICT begrijpen tot in de kern van hun primaire processen, vindt de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.

De Ministerraad had deze groep in 2016 gevraagd om advies uit te brengen over het verbeteren van het functioneren van de digitale overheid. Deze week verscheen het rapport van de studiegroep. De titel ervan luidt Maak Waar.

Primaire proces
De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid vindt dat de overheid digitalisering te lang heeft gezien als onderdeel van de bedrijfsvoering om de efficiëntie te verbeteren. Heden ten dage is digitalisering echter onmisbaar voor het primaire proces zelf: veel overheidstaken zijn niet of amper te realiseren zonder inzet van ICT.

Leiding nemen
De studiegroep is van mening dat de digitale basis-infrastructuur vitaal is voor Nederland. De financiering van deze infrastructuur, met inbegrip van verdere ontwikkeling en vernieuwing, dient derhalve structureel geborgd te worden. Voorts vindt de studiegroep dat overheidsorganisaties de leiding dienen te nemen in de ontwikkeling en het beheer van hun ICT: “Overheidsorganisaties zullen zelf tot in de kern van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, regisseren en, zonder afhankelijkheden van private partijen, ook moeten kunnen uitvoeren.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief