Agenda Digitale Overheid: Automatische gezichtsherkenning onderzoeken

In 2020 begint de overheid met een onderzoek naar het gebruik van automatische gezichtsherkenning. Ook andere manieren van biometrische identificatie zullen worden onderzocht. Tegelijkertijd zullen er innovaties worden doorgevoerd in de ICT-infrastructuur voor het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten.

Dit is te lezen in de Agenda Digitale Overheid die deze maand is verschenen. De overheid stelt dat de rol van digitale identiteitstoepassingen toeneemt in de huidige samenleving.

Smartphone

Derhalve wil zij het gebruik van automatische gezichtsherkenning en andere vormen van biometrische identificatie verkennen. Een van de aspecten die daarbij onder de loep worden genomen, is een experiment met het gebruik van identiteitsgegevens op een smartphone voor mensen die vaak vliegen.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Tevens gaat de overheid samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en tien gemeenten uiteenlopende, innovatieve digitale identiteitstoepassingen testen. Er komt een onderzoek naar digitale identificatie en verificatie. Daarbij wordt ook gekeken naar het mogelijk gebruik van blockchain-technologie, op basis van data die door individuen zijn verstrekt.

ICT-infrastructuur

De overheid wil de ICT-infrastructuur voor het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten moderniseren. In de Agenda Digitale Overheid is te lezen dat er toepassingen ontwikkeld zullen worden voor plaatsonafhankelijk aanvragen, en hergebruik van de pasfoto en andere biometrische gegevens.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief