Agentschap Telecom: energienet kwetsbaar voor cyberaanvallen

Door de voortschrijdende digitalisering in de energiesector nemen ook de cyberrisico’s voor het energienet toe. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot uitval en vertraging van de energietransitie. Hiervoor waarschuwt het Agentschap Telecom (AT) in een vandaag verschenen rapport.

Dit risico neemt volgens het AT toe door de komst van meer kleine en lokale energieleveranciers. Conform de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (WBNI) houdt het agentschap toezicht op aanbieders van essentiële diensten in de energiesector en digitale dienstverleners.

Aanwijsdrempel

Dit jaar worden energieproducenten beschouwd als aanbieder van een essentiële dienst. Derhalve dienen zij ook aan de WBNI te voldoen. Kleine leveranciers vormen hier echter een uitzondering op, waardoor ze niet onder het toezicht vallen van het AT. “Deze kleine leveranciers komen elk niet boven de aanwijsdrempel uit, maar kunnen door de overeenkomstige risico’s alsnog gezamenlijk een groter risico vormen op cyberaanvallen”, aldus het agentschap. Voorts is er momenteel geen nationaal erkende partij die advies geeft over cyberveiligheid voor de energie-infrastructuur.

Hacken

Laadpalen en smart grids zijn eveneens ontwikkelingen die een risico vormen voor de continuïteit van energienetwerken. “Denk aan het hacken van de onderliggende digitale systemen, waardoor bijvoorbeeld elektrische auto’s niet meer kunnen laden. Of dat er een verstoring van de energievoorziening optreedt, zoals overbelasting van kabels of transformatoren. Zo kan een (moedwillige) hack zelfs delen van het elektriciteitsnet laten uitvallen,” aldus de toezichthouder.

Klik hier voor het rapport van het Agentschap Telecom.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief