AIV waarschuwt kabinet voor opslag burgerdata in buitenland

Gegevens van Nederlandse internetters worden niet alleen opgeslagen op servers binnen de Nederlandse rechtssfeer. Dat kan een risico zijn voor de gebruikers en de gegevens zelf, concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een nieuw rapport.

Vorig jaar had het kabinet de AIV gevraagd om advies uit te brengen over internetvrijheid. Inmiddels is het rapport openbaar gemaakt. Eén van de aanbevelingen in het rapport heeft betrekking op de opslag van burgergegevens. De Nederlandse regering voert een beleid om burgers zoveel mogelijk burgerzaken via internet te laten regelen. In 2017 moeten overheidsdossiers, registers en overheidstransacties allemaal elektronisch worden in het kader van Nederland Digitaal.

Safe Harbour ontoereikend
Volgens de AIV moet het kabinet kijken of bij de opslag en verwerking van gegevens het risico bestaat dat deze gegevens buiten de Nederlandse rechtssfeer terechtkomen. De beveiliging is dan onvoldoende: zowel technisch als juridisch. Landen waar gegevens worden opgeslagen, zijn vaak bevoegd om aanspraak op de gegevens te maken.

Safe Harbour-overeenkomsten bieden geen oplossing. Ze zijn ontoereikend, slecht of niet afdwingbaar. Verder kennen ze te grote uitzonderingen over nationale veiligheid. De Adviesraad pleit voor het nemen van wettelijke en beleidsmatige maatregelen die ervoor moeten zorgen dat burgergegevens niet buiten de Nederlandse rechtssfeer komen. Een andere optie is, volgens de adviesraad, dat juridische waarborgen worden genomen waardoor in het buitenland dezelfde rechtswaarborgen gelden als in Nederland voor de toegankelijkheid van deze bestanden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief