AIVD: Smartphones en apps altijd spionagerisico

Het gebruik van smartphones en de daarop geïnstalleerde apps vormen altijd een spionagerisico. Dat stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een document over de risico’s van het gebruik van applicaties uit landen met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland. Een voorbeeld is de app TikTok.

Telecommunicatie en telemetrie

Het betreft bijvoorbeeld telecommunicatie, bijbehorende metadata maar ook telemetriedata. Statelijke actoren kunnen hier gevoelige informatie uit halen. Tevens kunnen ze bepaalde personen identificeren, profileren en lokaliseren. “In het geval dat een applicatie in beheer is in een land met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen, dan is er sprake van een verhoogd spionagerisico”, schrijft de AIVD in het document.

Backdoor

Het gaat om China, Rusland, Iran en Noord-Korea. Zij kunnen organisaties en datacentra in hun land verplichten hun gebruikersgegevens te delen met de staat. Volgens de inlichtingendienst kunnen zij in bepaalde gevallen fabrikanten zelfs verzoeken om backdoors in de software aan te brengen.

Noodzaak versus risico

De AIVD waarschuwt voor het verhoogde spionagerisico bij het gebruik van software uit deze landen. “Applicaties hebben vaak toegang tot alle gegevens van de mobiele telefoon en daarom is het raadzaam een grondige afweging plaats te laten vinden tussen de noodzaak van een bepaalde applicatie enerzijds en het daarbij behorende risico anderzijds.”

Klik hier voor de ‘Beschouwing risico’s gebruik applicaties landen met offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland’ van de AIVD.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief