Kadaster: Verplichte registratie sensoren gemeente

Sensoren die gemeenten in de publieke ruimte gebruiken, zouden bij voorkeur verplicht in een nationaal sensorenregister moeten worden opgenomen. Dat stelt het Kadaster.

Gemeenten gebruiken sensoren onder meer voor het verzamelen van informatie over parkeergedrag, drukte, temperatuur en geluid. De basis voor een sensorenregister is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kadaster.

Amsterdam

“Er wordt veel gebruikgemaakt van sensoren in de openbare ruimte, zowel door het bedrijfsleven als de overheid. Maar men is daar niet altijd transparant over. Het register moet daar verandering in brengen”, licht Marc van Andel van het Kadaster toe. Vooralsnog is Amsterdam de enige gemeente in Nederland met een meldplicht voor sensoren.

Wet- en regelgeving

Ronald Bokhove van het Kadaster legt uit hoe dat komt: “Ten eerste is er het financiĆ«le plaatje. Wie betaalt de hele uitrol naar een nationaal sensorenregister? Daar is nog geen duidelijkheid over. Ten tweede zijn er vragen over de governance. Hoe gaan we het geheel besturen en wie is eindverantwoordelijk? En tenslotte moet men bepalen onder welke wet- en regelgeving een nationaal sensorenregister kan worden opgebouwd en beheerd.”

Transparantie

“Als er een landelijk sensorenregister komt, moeten er ook een aantal zekerheden aan verbonden zijn, zoals actualiteit en volledigheid van de data. En niet alleen voor de overheid, maar ook voor de burger. Die heeft voor maximale transparantie baat bij een complete kaart van Nederland waar alle sensoren op te vinden zijn”, aldus van Bokhove.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief