Alert Online: Helft werknemers krijgt geen informatie over veilig online werken

Uit het jaarlijkse Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek van Alert Online blijkt dat 46% van de Nederlanders bezorgd is over de veiligheid van internetgebruik. Op het werk is dit percentage aanzienlijk lager: 21 procent.

Volgens de onderzoekers komt dit waarschijnlijk, omdat mensen thuis vaker met phishing worden geconfronteerd. Op het werk worden deze malafide e-mails vaker tegengehouden door een spamfilter. Werkende Nederlanders zijn doorgaans beter op de hoogte van cyberrisico’s dan niet-werkende Nederlanders.

Nog veel te winnen
Op het werk zijn Nederlanders echter slordiger met digitale veiligheid dan thuis. Erik Jan Koedijk, voorzitter van de raad van advies van Alert Online, verklaart dit als volgt: “Dat ligt vooral aan onwetendheid. De helft van alle werkenden heeft nooit informatie gekregen van zijn of haar werkgever over veilig online werken en 60 procent weet bijvoorbeeld niet of de servers waar bestanden op staan gebruikmaken van encryptie en hoe persoons- en klantgegevens beschermd zijn. Goede voorlichting en afspraken over digitale veiligheid zijn essentieel om werknemers bewust te maken van de gevaren. Op dit gebied is door werkgevers nog veel te winnen.”

Alert Online

Alert Online is een initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om meer aandacht te vragen voor cybersecurity. Vandaag gaat de bewustwordingscampagne Alert Online van start.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief