Algemene regels voor internetbankieren opgesteld

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft samen met de Consumentenbond regels opgesteld voor veilig internetbankieren. Deze regels zijn van toepassing op particuliere klanten van alle Nederlandse banken. De particuliere klanten krijgen bij fraude het geldbedrag vergoed wanneer ze zich aan de veiligheidsregels hebben gehouden die nu zijn opgesteld.

Uniforme regels
Banken bepaalde tot nu toe zelf in welke gevallen er sprake was van nalatigheid van de klant in het geval van internetfraude. Door het opstellen van de uniforme veiligheidsvoorschriften zal er voor de klanten meer duidelijkheid ontstaan. De banken bepalen zelf wanneer het een geschikt moment is om de nieuwe regels aan de klanten te communiceren. Wanneer een klant schade leidt nog voordat de nieuwe regels van kracht zijn en het blijkt dat deze zich niet aan de veiligheidsregels heeft gehouden, dan kan een bank op basis van haar coulancebeleid alsnog besluiten om een deel van de schade voor haar rekening te nemen.

Steeds minder schade
De schade voor banken is het afgelopen jaar sterk gedaald. In het eerste halfjaar van 2012 was er nog een schadepost van ruim 24 miljoen euro, in dezelfde periode in 2013 is dat nog ruim 4 miljoen euro. Banken zien echter nog wel veel pogingen om fraude te plegen via internetbankieren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van malware en phishing waarmee vertrouwelijke gegevens worden buitgemaakt. Doordat banken de fraude steeds sneller kunnen traceren daalt de schade die daarbij ontstaat. Dit wordt ondersteunt door de campagnes die de bewustwording van de klanten moet vergroten.

Hieronder de veiligheidsregels die nu zijn opgesteld:

Als consumenten zich aan de volgende veiligheidsregels voor elektronisch bankieren en betalen houden, verminderen zij de kans sterk dat om slachtoffer te worden van fraude. Ook weten ze zeker dat de bank de schade vergoedt.

  • Houd uw beveiligingscodes geheim
  • Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt
  • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken
  • Controleer uw rekening
  • Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op

Aanmelden voor onze nieuwsbrief