And the winner is…

De winnaars van de Big Brother Awards 2016 zijn bekend. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Publieksprijs gewonnen; aan de gemeente Rotterdam werd de Expertprijs toegekend.

Edith Schippers heeft de prijs gewonnen omdat ze het medisch beroepsgeheim verder afbrokkelt; de gemeente Rotterdam omdat zij aan de hand van geheime politie-informatie en inkomensgegevens besluit welke personen waar mogen huren.

Bits of Freedom
Elk jaar worden personen, bedrijven en overheden in Nederland beoordeeld op de mate waarin ze grote inbreuk maken op de privacy en vrijheid van mensen. De kandidaat die deze verworvenheden het meeste schendt, valt in de prijzen. De organisatie is in handen van Bits of Freedom, een organisatie die opkomt voor communicatievrijheid en privacy op internet.

Positieve privacyprijs
De positieve privacyprijs, de Felipe Rodriguez Award, is gewonnen door Lilia Kai van Open Whisper Systems. Zij heeft ervoor gezorgd dat de privécommunicatie van meer dan een miljard WhatsApp-gebruikers gewaarborgd blijft. Door de encryptie die ook achter hun eigen chatapp Signal zit, kan iedereen nu met elkaar chatten zonder dat er iemand meeleest.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief