AP beoordeelt of filmpjes van leraren AVG schenden

De Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter dienen te bepalen of filmpjes die leerlingen van leraren maken en online zetten een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn.

Minister Slob van Onderwijs heeft dat laten weten in een reactie op kamervragen van Rudmer Heerema en Van Gent (beiden VVD). Zijn stelden deze vragen naar aanleiding van recente filmpjes en foto’s van leraren. De leerlingen hadden deze gemaakt en op internet gepubliceerd.

Grondslag

“Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is een grondslag vereist. Eén van de zes grondslagen is het geven van toestemming. Het is niet aan mij om te beoordelen of een gegevensverwerking in een bepaalde situatie rechtmatig is. Dit is aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter,” aldus minister Slob in zijn antwoord.

Maatregelen

De minister van Onderwijs voegde eraan toe dat het aan de scholen is om maatregelen op te stellen over het gebruik van mobiele telefoons. “Er zijn scholen die het gebruik van mobiele telefoons verbieden of ontmoedigen tijdens de lesuren. In uitzonderlijke gevallen kan een school, leraar of leerling er zelf voor kiezen om aangifte te doen, een procedure te starten bij de rechter of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,” stelt de minister.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief