830.000 euro boete voor BKR wegens schending AVG

De stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) krijgt een sanctie van 830.000 euro, omdat ze geld in rekening bracht voor inzage in gegevens.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit niet rechtmatig. Burgers hebben volgens deze privacywet recht op inzage in hun persoonsgegevens.

Betaald abonnement

Tot eind april van 2019 moesten mensen een betaald abonnement afnemen bij het BKR, als ze digitaal inzage in hun geregistreerde gegevens wilden hebben. Tot die datum konden burgers ook via de traditionele papieren post een verzoek tot inzage indienen. Op de website van het BKR stond echter vermeld dat iemand dit maximaal één keer per jaar kan doen. De stichting stelt echter ruimhartig omgegaan te zijn met de limiet van één inzageverzoek per jaar. In mei 2019 jaar liet het BKR weten dat mensen vanaf dat moment onbeperkt, gratis digitaal hun gegevens kunnen inzien.

Te hoge drempels

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat de stichting met deze situatie te hoge drempels heeft opgeworpen. “Inzage in persoonsgegevens over kredietregistraties is heel belangrijk. Een negatieve kredietregistratie kan gevolgen hebben voor het krijgen van een lening of hypotheek. Het is dus belangrijk om makkelijk en snel te kunnen nagaan welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en of dit op een goede manier gebeurt”, aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief