AP: gemeenten kennen privacyregels onvoldoende

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een rapport gepubliceerd over de omgang met privacygevoelige informatie door gemeenten. Onlangs heeft de AP hiervoor onderzoek gedaan bij 41 gemeenten. De privacywaakhond zegt geschrokken te zijn van het slechte kennisniveau, en de incorrecte toepassing van de privacyregels bij deze gemeenten. Geen van de onderzocht gemeentes scoorde een voldoende in het onderzoek.

Omdat gemeenten sinds 2015 veel zorgtaken uitvoeren (onder andere jeugdzorg, begeleiding en ondersteuning, en ondersteuning bij het huishouden), hebben ze veel informatie nodig over de mensen die een zorgaanvraag indienen.

Privacybescherming
Daarbij mag een gemeente veel vragen stellen, maar die vragen dienen een rechtstreeks verband te hebben met de hulpvraag. De autoriteit vindt dat er een eenvoudig overzicht moet komen van wat wel en niet is toegestaan. Een woordvoerder van de AP omschrijft de conclusie in het onderzoek als “Een heftig beeld”. De autoriteit zou het Rijk en gemeenten erop gewezen hebben dat de privacybescherming onvoldoende gewaarborgd is.

Speciale wet
De verantwoordelijke minister, Plasterk, zou zich te passief hebben opgesteld en nagelaten hebben om eenduidige regels op te stellen. De AP erkent dat gemeenten voor een lastige opgave staan: “Voor iedere zorgvorm is weer een andere wettelijke bepaling. Vooral bij problemen die complex zijn, kunnen verschillende regels gelden die niet altijd rijmen met elkaar. Het is belangrijk dat er voor dit soort gevallen een speciale wet komt.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief