AP legt Bluetrace dwangsom op voor privacyschendende wifi-trackers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het bedrijf Bluetrace een dwangsom opgelegd voor de productie van wifi-trackers. Met dit apparaat kunnen winkeliers hun klanten volgen zonder dat deze klanten daar toestemming voor hebben verleend.

Eind vorig jaar concludeerde de AP al dat Wifi-tracking rond winkels, zonder dat consumenten hier hun goedkeuring aan hebben gegeven, niet conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is. Bluetrace heeft volgens de AP tot nu toe onvoldoende maatregelen genomen en daarom legt de AP het bedrijf nu een dwangsom op. Deze dwangsom kan oplopen tot maximaal 100.000 euro.

MAC-adres
Winkeliers kunnen met de wifi-trackers van Bluetrace monitoren hoeveel mensen hun winkels voorbijgaan, naar binnen lopen en hoeveel tijd zij in hun winkels verblijven. De apparatuur registreert de unieke Media Access Control (MAC)-adressen van mobiele aparatuur plus de datum, het tijdstip en de locatie. De Autoriteit Persoonsgegevens sommeert Bluetrace nu om binnen een half jaar tijd het overtreden van de privacyregels te staken.

Privacyregels

Na die periode mogen er geen persoonsgegevens meer verzameld worden van mensen die vlakbij winkels wonen die wifi-trackers van Bluetrace gebruiken. Tevens dient het bedrijf de informatie van voorbijgangers na verzending onmiddellijk te verwijderen of te anonimiseren. De mensen die via wifi-tracking in de gaten worden gehouden, dienen bovenal geïnformeerd te worden dat dit gebeurt, waarom dit gebeurt, wie dit doet en hoelang de gegevens opgeslagen blijven.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief