Autoriteit Persoonsgegevens bezorgd over AI-chatbots voor kinderen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil van een techbedrijf weten hoe de chatbot in een app persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om een chatbot die populair is bij kinderen. Om welk techbedrijf het gaat en om welke app heeft de toezichthouder vooralsnog niet gezegd.

Gebruikersgegevens

De AP is verontrust over de manier waarop organisaties die met AI werken, omgaan met gegevens van gebruikers. De autoriteit heeft het techbedrijf gevraagd hoe de app laat zien op welke manier de chatbot gegevens gebruikt. Ook wil de AP weten wat de bewaartermijn van die gegevens is.

Snapchat

Eerder dit jaar was de chatbot van Snapchat onderwerp van gesprek, omdat deze bot deed alsof hij een bestaand persoon was. De bot wilde zelfs afspreken met de gebruiker. Zowel de Tweede Kamer als de Kinderombudsman vroegen zich af hoe verantwoord de chatbot voor kinderen was. Snapchat paste de chatbot vervolgens aan.

Grote risico’s

Volgens de AP zijn er grote risico’s verbonden aan chatbots voor kinderen. Zij zijn zich onvoldoende bewust van de negatieve kanten. “Het is belangrijk dat zij bijvoorbeeld weten wat er gebeurt met hun chatberichten en of ze praten met een chatbot of een echte persoon”, aldus de AP.

Klik hier voor het bericht van de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief