Autoriteit Persoonsgegevens adviseert privacyfunctionarissen

Privacyfunctionarissen, oftewel functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s), dienen een goede balans te houden tussen advies en toezicht. Conflicten tussen deze rollen moeten ze vermijden. Bovendien moeten FG’s ervoor zorgen dat ze zichtbaar zijn.

Dit zijn enkele van de tips die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft naar aanleiding van eigen onderzoek naar privacyfunctionarissen.

Ziekenhuizen

De AP heeft bij het onderzoek het functioneren van privacyfunctionarissen bij elf ziekenhuizen onder de loep genomen. Volgens de privacy-autoriteit functioneren deze FG’s goed; zij geven een goede invulling aan hun taken die zij hebben op grond van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Op basis van dit onderzoek geeft de AP aanbevelingen aan de raden van bestuur en privacyfunctionarissen. Deze adviezen zijn zowel voor de hele ziekenhuisbranche relevant, aks voor alle andere branches.

Balans tussen toezicht en advies

Raden van bestuur krijgen het advies om regels en richtlijnen over de positie van de privacyfunctionaris in een intern privacybeleid uit te werken. Tevens dienen zij ervoor te zorgen dat ze voldoende middelen krijgen om hun werk goed te doen, en zelf actief contact met de FG te zoeken. De privacyfunctionarissen krijgen de aanbeveling om zichtbaar te zijn, van andere FG’s te leren en om heldere afspraken te maken over de verdeling van verantwoordelijkheden. Een ander advies luidt om een balans tussen toezicht en advies te houden, en conflicten tussen deze twee rollen te voorkomen.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de AP hierover.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief