AVGregisterRijksoverheid online

De Rijksoverheid heeft een verwerkingsregister geïntroduceerd onder de naam AVGregisterRijksoverheid. Op de website kan iedereen zien welke persoonsgegevens de rijksoverheid van burgers verwerkt, wat ermee gebeurt en hoe lang deze gegevens bewaard blijven.

Het openbare verwerkingsregister is ontwikkeld door het ministerie van Economische Zaken.

Per overheidsdienst en onderwerp

Gebruikers kunnen in het verwerkingsregister per overheidsdienst of per onderwerp zoeken naar de verwerking van persoonsgegevens. Op de website staat onder andere een bestand waarin bijgehouden wordt welke brieven en e-mails er van burgers zijn ontvangen. Hierin is te zien dat de NAW-gegevens, het e-mailadres en de inhoud van de brief in principe vijf jaar worden bewaard. Tevens wordt geregistreerd aan wie deze gegevens zijn verstrekt.

Privacyrechten

Op de website is ook informatie te vinden over privacyrechten en de wijze waarop burgers inzage in hun gegevens kunnen vragen. “De Rijksoverheid wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en is transparant over de verwerking van deze gegevens. De privacywet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vraagt deze transparantie,” aldus het ministerie van Economische Zaken.

Klik hier voor het verwerkingsregister van de Rijksoverheid.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief