Banken vragen politiek om gegevensuitwisseling mogelijk te maken

Nederlandse banken hebben politieke partijen gevraagd om het delen van informatie tussen publieke en private partijen mogelijk te maken. Tevens willen banken dat publieke registers weer beschikbaar komen. Dat is te lezen in een position paper die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) recentelijk naar politieke partijen heeft gestuurd.

BRP en UBO

In de postition paper noemt de NVB de Basisregistratie Personen (BRP) en de Ultimate Beneficial Owner (UBO)-registers. Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP. UBO-registers helpen bij het voorkomen van fraude en witwassen. Per organisatie staat in dit register vermeld wie de eigenaar, belanghebbende of persoon is die zeggenschap heeft. “Banken zijn een belangrijke partner in het bestrijden van financiĆ«le criminaliteit. Dit doen zij door het melden van ongebruikelijke transacties en door het tegengaan van (online) fraude”, vermeldt de paper.

Hof van Justitie van de Europese Unie

In 2022 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het register een ernstige aantasting vormt van de grondrechten van burgers. Het register zou zich niet beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Ook zou het niet proportioneel zijn. De NVB vindt samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en maatschappij op nationaal en Europees niveau echter van groot belang. “De urgentie om oplossingen te vinden voor onze maatschappelijke uitdagingen is groot, zeker na de val van het kabinet”, aldus de NVB.

Klik hier voor de position paper van de NVB.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief