Belastingdienst overtrad AVG met Fraude Signalering Voorziening

De Belastingdienst heeft de AVG op ernstige wijze geschonden door de inzit van de Fraude Signalering Voorziening (FSV), aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De FSV is een zwarte lijst waarop 250.000 mensen vermeld stonden. Op de lijst werden uiteenlopende signalen van, vermeende of bewezen, fraude bijgehouden.

Potentiële fraudeur

Daarbij ging het zowel om meldingen van binnen, als buiten, de Belastingdienst. In het laatste geval betrof het onder meer tips via Meld Misdaad Anoniem, meldingen van burgers en bedrijven en van andere overheidsorganisaties. Soms werd een persoon ook geregistreerd wanneer bijvoorbeeld de gemeente slechts de inkomensgegevens van hem of haar had opgevraagd. Mensen die eenmaal op deze zwarte lijst waren beland, werden bestempeld als potentiële fraudeur. Vervolgens werden ze geconfronteerd met intensief toezicht vanuit de Belastingdienst. Hierdoor moesten deze mensen langer wachten op een beslissing van de dienst aangaande een aangevraagde toeslag.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ontbrak bij de FSV de grondslag voor de verwerking van gegevens. Derhalve was deze aanpak onrechtmatig. Ook werkte de Belastingdienst niet volgens de meeste andere kernbeginselen van de AVG. Er ontbrak bijvoorbeeld een vooraf specifiek omschreven doel van de FSV. Ook stonden er op deze zwarte lijst onjuiste en niet-geactualiseerde gegevens en werden signalen langer bewaard dan toegestaan. Tevens heeft de Belastingdienst verzuimd de Functionaris gegevensbescherming (FG) van het ministerie van Financiën tijdig op de hoogte te brengen van het bestaan van de zwarte lijst. Ook was de FG niet betrokken bij de beoordeling van de privacyaspecten van deze lijst.

Klik hier voor het Onderzoek Belastingdienst Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief