Belastingdienst waarschuwt voor phishingmails

Regelmatig worden er e-mails verstuurd die afkomstig lijken te zijn van de Belastingdienst. In werkelijkheid gaat het echter om phishingmails.

Sinds kort is er een valse mail in omloop met als titel “Opgelegde administratieve sanctie”. De ontvanger wordt erin gemaand om een nog openstaand bedrag te voldoen. De Belastingdienst verzoekt mensen om de bewuste e-mail niet te openen maar onmiddellijk te verwijderen.

Incassokosten
In de phishingmail is verder te lezen dat het bedrag betaald moet worden, vanwege een betalingsachterstand van de belastingaangifte over het jaar 2015. Ook wordt er in de e-mail gedreigd met aanzienlijke incassokosten als de betaling achterwege blijft.

Meer informatie
Het bankrekeningnummer waarop het geld gestort zou moeten worden, is IE96PFSR99107001526756 ten name van BTW 2015 nv onder vermelding van het betalingskenmerk: BTW040889323M. Uiteraard is dit niet het juiste rekeningnummer van de Belastingdienst. Meer informatie over phishingmails en andere malafide e-mails die zogenaamd namens de Belastingdienst zijn verstuurd, is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief