Big Brother Awards voor minister Dekker en SyRI

Minister Dekker voor Rechtsbescherming en het risicoprofileringssysteem SyRI (Systeem Risico Indicatie) hebben dit jaar de Big Brother Awards gewonnen.

Volgens het publiek, respectievelijk de experts, zijn zij de twee grootste privacyschenders van Nederland. Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom rijkt de prijs elk jaar uit.

Centraal Justitieel Incassobureau

Minister Dekker ontving de publieksprijs voor zijn plannen om betaalprofielen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) breder in te zetten. Het bureau gebruikt deze profielen om een “(kosten)effectieve en maatschappelijk verantwoorde incassostrategie te kunnen voeren”. Dekker heeft laten onderzoeken of deze profielen breder ingezet kunnen worden.

AVG

De onderzoekers concludeerden dat intensievere gegevensuitwisseling tussen inningsinstanties essentieel is om effectiever gebruik te maken van betaalprofielen. “Hierbij gaat het met name om informatie over andere uitstaande vorderingen, maar ook om gegevens als opleiding en life events. Uitwisseling daarvan stuit op wettelijke grenzen (AVG). Gelet op de geluiden uit het veld is het de moeite waard om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er wel zijn en onder welke waarborgen meer informatie gedeeld kan worden,” aldus de onderzoekers.

Ministerie van Sociale Zaken

De experts hebben de Big Brother Award toegekend aan SyRI. Dit is een systeem van het ministerie van Sociale Zaken waarin persoonsgegevens van Nederlandse burgers uit verschillende overheidsdatabases worden samengevoegd en geanalyseerd. Doel hiervan is om sociale zekerheids-, arbeids- en belastingfraude te bestrijden. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties is een rechtszaak begonnen om de wettelijke regeling van SyRI ongeldig te laten verklaren. Het zou strijdig zijn met het grondrecht op een privéleven.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief