Bijna helft Nederlanders: baas over eigen medische gegevens

Iets minder dan vijftig procent van de Nederlanders wil zelf kunnen bepalen wie in hun medisch dossier mag kijken. Aldus een onderzoek van onderzoeksbureau KIEN. Het bureau ondervroeg 1.300 Nederlanders. Opdrachtgever van het onderzoek is PinkRoccade Healthcare.

Een kwart van de respondenten is daarentegen niet enthousiast over het zelf beheren van hun medisch dossier. Van de ouderen wil bijna de helft graag meer controle hebben over wie er in hun medisch dossier kijkt. Van de jongeren wil veertig procent graag zelf in de hand houden wie dit kan doen.

Facebook-achtig
Ingo Tideman van PinkRoccade Healthcare denkt dat op den duur er een Facebook-achtig Elektronisch Patiënten Dossier komt: “Patiënten kunnen dan medici ‘bevrienden’ of ‘ontvrienden’. Op die manier hou je altijd zelf de regie over wie jouw medische gegevens inziet.”

Vertrouwen
Met het vertrouwen is het momenteel zeer matig gesteld. Ruim de helft van de respondenten denkt dat personeel van zorgorganisaties toegang heeft tot hun gegevens, zonder dat hij of zij dat heeft goedgekeurd. Vooral mensen met een hogere opleiding hebben hun twijfels over de manier waarop zorginstellingen hun persoonlijke informatie behandelen. Zeventig procent van deze ondervraagden denkt dat zorgpersoneel in hun persoonlijk dossier kijkt zonder dat de patiënt hierover is geraadpleegd. Onder lager opgeleiden denkt de helft van de respondenten dit.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief