Cyber Security Raad: meer IT-beveiligers

“De verschillende initiatieven ter bevordering van digitale geletterdheid en kennis op het vlak van cybersecurity zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Vaak worden cybersecurity-aspecten onderbelicht. Deze nalatigheid kan Nederland zich niet veroorloven,” aldus de Cyber Security Raad.

De raad schrijft dit in zijn Advies over cybersecurity in bedrijfsleven en onderwijs aan de ministeries van Veiligheid en Justitie respectievelijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad is in 2011 in het leven geroepen om het kabinet te adviseren over cybersecurity en toekomstig beleid op dit gebied.

Aanleidingen
Er waren twee aanleidingen voor het advies. Enerzijds verontrustende voorvallen met betrekking tot cybersecurity bij bedrijven en overheden. Anderzijds berichten dat Nederland te maken krijgt met kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan IT-beveiligingsspecialisten. Als geen actie wordt ondernomen, heeft dat volgens de raad, negatieve consequenties voor onze maatschappij en welvaart.

Digitale kenniseconomie
Nederland wil een digitale kenniseconomie zijn. Daarmee loopt Nederland echter ook meer risico op het gebied van bedrijfsspionage, diefstal van gegevens, identiteitsfraude, et cetera. De centrale boodschap van het advies van de Cyber Security Raad is dat Nederland meer zal moeten investeren in cybersecurity en dat er een groter en beter aanbod aan cybersecurityspecialisten moet komen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief