Boa’s krijgen toegang tot rijbewijzenregister

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) krijgen vanaf volgend jaar toegang tot het rijbewijzenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dit staat in de meerjarige beleidsagenda boa’s van minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid.

Conducteurs

Nederland heeft circa 23.000 boa’s. Deze zijn actief via honderden publieke en private werkgevers in zes domeinen. Het betreft onder meer gemeentelijke handhavers, boswachters, leerplichtambtenaren, sociaal rechercheurs en OV-boa’s. Tot de laatste behoren conducteurs in de trams, treinen en bussen. Wanneer een boa op straat bij een overtreding een boete wil uitschrijven, dient hij de identiteit van de overtreder te weten.

Politie

Wanneer de persoon in kwestie geen identiteitsbewijs bij zich heeft, moet vooralsnog de politie ingeschakeld worden om de identiteit te achterhalen. Door boa’s toegang te geven tot het rijbewijzenregister van de RDW kunnen zij dit voortaan zelfstandig doen. In de loop van 2023 zullen gemeentelijke handhavers, publieke groene boa’s en OV-boa’s deze bevoegdheid krijgen.

Klik hier voor de Meerjarige beleidsagenda boa’s.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief