FTM: databedrijf Medworq schond privacy tienduizenden patiënten

Databedrijf Medworq heeft jarenlang medische dossiers bij huisartsen verzameld. Hierdoor is de privacy van ruim 72.000 patiënten geschonden. Ook het medisch beroepsgeheim van minstens 35 huisartsen is aangetast. Zowel de patiënten als de artsen waren hiervan niet op de hoogte. Nieuwswebsite Follow the Money (FTM) heeft dit recentelijk bekendgemaakt.

Klokkenluider

Volgens FTM bewaarde Medworq de data op onveilige plekken zonder deze te anonimiseren. Een klokkenluider trachtte de privacyschending bespreekbaar te maken. Toen dat niet lukte, heeft hij de medische dossiers en interne documenten meegenomen. In de dossiers staan onder meer namen, burgerservicenummers en adresgegevens. Deze zijn bovendien gekoppeld aan fysieke kwalen maar ook aan zaken als huiselijk en seksueel geweld, en psychische klachten.

GlaxoSmithKline

Medworq verzamelde de dossiers met als doel om software te testen. Deze maakte deel uit van medische dashboards waarmee huisartsen patiënten kunnen opsporen en volgen. Het systeem is gebouwd in opdracht van geneesmiddelenfabrikant GlaxoSmithKline. Medworq heeft FTM laten weten dat de dossiers rond 2020 zijn vernietigd. Het databedrijf ontkent dat GlaxoSmithKline de patiëntengegevens kon benaderen. Uit interne documenten blijkt echter dat dit niet waar is, aldus FTM.

Niet geïnformeerd

Medworq stelt verder dat de getroffen huisartspraktijken direct zijn geïnformeerd, toen de ex-medewerker de dossiers had meegenomen. Dit blijkt volgens FTM ook niet juist te zijn. De onderzoeksjournalisten hebben dit nagevraagd bij de huisartsen. Het is niet de eerste keer dat Medworq bewust een datalek verzwijgt. Dat zou blijken uit interne documenten, aldus FTM.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief