Boete tot 820.000 euro voor overtreden Wet bescherming persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College bescherming persoonsgegevens, heeft de definitieve boeteregels bekendgemaakt bij overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari dit jaar.

De autoriteit wil hiermee duidelijk maken hoe de hoogte van een bestuurlijke boete tot stand komt. Tevens zijn de beleidsregels bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het vaststellen of het om een datalek gaat waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens, en eventueel de betrokkenen, op de hoogte gesteld dienen te worden.

Boete en reputatieschade
“Organisaties zullen hierdoor naar verwachting al in een vroeger stadium maatregelen nemen om persoonsgegevens goed te beveiligen. Want onvoldoende zorgvuldige omgang met persoonsgegevens levert voortaan mogelijk zowel een boete als reputatieschade op”, aldus voorzitter Kohnstamm. “Bij de positie van stevige handhavende toezichthouder past niet langer een College, maar een Autoriteit.”

Nieuwe regels
Tevens hebben Jacob Kohnstamm en minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, het nieuwe logo van de Autoriteit Persoonsgegevens onthuld. De nieuwe regels zijn te vinden in onderstaande PDF-documenten:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boetebeleidsregels_07012016.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_openbaarmaking_07012016.pdf

Aanmelden voor onze nieuwsbrief