Centrale Raad van Beroep: DUO mag reisdata studenten vorderen

De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) reisdata van een student mag opvragen om fraude tegen te gaan. Hierbij gaat het om te controleren of een student die studiefinanciering voor een uitwonende ontvangt, ook daadwerkelijk op het adres woont dat hij heeft doorgegeven aan DUO.

De Centrale Raad van Beroep erkent dat deze persoonlijke gegevens onder de privacybescherming vallen, maar vindt het niet ontoelaatbaar als het doel, namelijk fraudebestrijding, in ogenschouw wordt genomen.

Uitwonende studenten

De DUO checkt frequent of studenten met een hogere studiefinanciering voor uitwonenden, deze beurs terecht ontvangen. Daarvoor controleert DUO de reisdata van hen. Wanneer de betreffende student weinig, of niet, reist in de buurt van het opgegeven woonadres maar in andere buurten of plaatsen, dan zou dat een indicatie voor fraude kunnen zijn.

Privacy

“Omdat het opvragen van de reisgegevens nog niet maakt dat alle gangen van de student worden nagegaan, is de inbreuk op de privacy, gelet op het doel van de controle (fraudebestrijding), niet zo ernstig dat die ontoelaatbaar is te achten. De reisgegevens mogen dan ook worden gebruikt als aanvullend bewijs,” aldus de Centrale Raad van Beroep.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief