Commerciële databedrijven overtreden privacywet

Commerciële databedrijven zoals EDR, Lindorff en Focum hebben gegevens van miljoenen Nederlanders die betalingsproblemen hebben, of deze hebben gehad. De mensen om wie het gaat, zijn daarvan zelf niet op de hoogte. Het is echter wettelijk verplicht om deze personen hierover in te lichten.

Het tijdschrift De Groene Amsterdammer heeft hier recentelijk onderzoek naar gedaan. Volgens het tijdschrift bewaart databedrijf EDR betalingsgegevens van 7,5 miljoen Nederlanders, Lindorff van 10,3 miljoen en Focum van 10,5 miljoen.

Zwarte lijsten
Commerciële databedrijven hebben in de afgelopen jaren omvangrijke zwarte lijsten opgesteld op basis waarvan zij een advies geven over iemands kredietwaardigheid. Tot de klanten van deze databedrijven behoren onder andere energieleveranciers en telecomproviders. Bij de beoordeling van iemands kredietwaardigheid kijken commerciële databedrijven of iemand zijn rekeningen op tijd betaalt. Ook de wijk en de woning waarin iemand woont, kan meegewogen worden.

Schending van informatieplicht
De wet schrijft voor dat bedrijven niet zomaar informatie over personen mogen delen. Wanneer ze dit toch doen, dienen ze de persoon over wie het gaat daarover te informeren. “Als een incassobureau jouw gegevens overdraagt aan een ander bedrijf zijn ze wettelijk verplicht dat aan je te melden. Ook als het incassobureau en databedrijf onder één dak zitten”, beargumenteert Jan Kabel, hoogleraar Commercieel informatierecht aan de UvA.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief