CTIVD bekritiseert toetsing internationale samenwerking door AIVD en MIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) toetsen de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten niet goed. Dat schrijft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een toezichtsrapport  dat deze week is verschenen.

Voordat er met een buitenlandse inlichtingendienst kan worden samengewerkt, dient er een wegingsnotitie gemaakt te worden. Hierin wordt per buitenlandse dienst beoordeeld of de samenwerking risico’s inhoudt.

Gegevensbescherming

De wegingsnotities van de AIVD en MIVD die zijn onderzocht door de CTIVD zouden gebrekkig zijn. Derhalve vormen ze geen gedegen juridisch fundament voor samenwerking, concludeert de toezichthouder. Beide diensten scoren onvoldoende bij het beoordelen van het niveau van gegevensbescherming bij hun partnerdiensten. Ook de beoordeling van de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de buitenlandse dienst is bij een aantal wegingsnotities gebrekkig.

Onrechtmatig

“Deze gebreken maken de wegingsnotities in dat opzicht onrechtmatig. Alle beoordeelde wegingsnotities behoeven bovendien verbetering om goed inzicht te geven in de risico’s van de samenwerking met de desbetreffende buitenlandse dienst,” aldus de CTIVD. De toezichthouder voegt eraan toe dat de wegingsnotities van de MIVD doorgaans beter aan de wettelijke vereisten voldoen dan die van de AIVD. De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, en de minister van Defensie, Ank Bijleveld, hebben in een reactie laten weten dat de wegingsnotities inmiddels zijn aangepast of binnenkort worden herzien, overeenkomstig de aanbevelingen van de CTIVD.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief