Cyber Security Raad in advies aan regering: Versterk cyberweerbaarheid mkb

De cyberweerbaarheid van het Nederlandse mkb moet worden verbeterd. Dat adviseert de Cyber Security Raad (CSR) het demissionaire kabinet.

Ruggengraat economie

“Het mkb vormt de ruggengraat van onze economie en is onmisbaar voor alle grote maatschappelijke transities’, stelt co-voorzitter van het CSR Theo Henrar. “Tegelijk zien we dat het mkb nadrukkelijk doelwit is van cybercriminelen. Onvoldoende cyberweerbaarheid is een risico voor het voortbestaan van het bedrijf zelf, maar door de onderlinge verbondenheid van bedrijven in de keten ook voor de hele bedrijfsketen zelf en daarmee dus ook voor het functioneren van onze samenleving.”

Overheid regie

De CSR is van mening dat de overheid meer regie zou moeten nemen. De raad is voorstander van een uniforme aanpak. Er zou één loket en kenniscentrum moeten komen voor gericht advies en ondersteuning aan het mkb. Ook dienen er passende hulpmiddelen voor het mkb te zijn via bekende en toegankelijke kanalen. Tevens dienen bedrijven gestimuleerd te worden om hun cyberweerbaarheid te verbeteren.

Inzicht in risico’s

Onderzoek dat de CSR liet uitvoeren, toont aan dat het cyberbewustzijn te laag is en de cyberkennis te gering. Het inzicht in de risico’s en het mogelijk handelingsperspectief zijn onvoldoende. Verder vinden mkb’ers het lastig om te bepalen waarin, en hoeveel, moet worden geïnvesteerd.

Klik hier voor het CSR Advies: Verkleinen van de Cyberweerbaarheidskloof.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief