Cyberspionage prioriteit MIVD in 2021

Cyberspionage is in 2021 één van de prioriteiten van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Dat heeft Minister Bijleveld van Defensie onlangs geschreven in de Jaarplanbrief MIVD 2021 aan de Tweede Kamer.

Het MIVD Jaarplan 2021 is een staatsgeheim gerubriceerd document. Het wordt alleen gedeeld met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). Daarom informeerde de minister de kamer slechts op hoofdlijnen over het plan.

Veiligheidsklimaat

Volgens Bijleveld verslechteren zowel het internationale veiligheidsklimaat als de aard van conflicten: “De scheidslijn tussen oorlog en vrede is vaak diffuus en conflicten worden steeds vaker met (des-)informatie, irreguliere strijdkrachten en cyberaanvallen uitgevochten.”

Cyberspionage

De MIVD noemt cyberspionage als een van de prioriteiten. De MIVD zal het onderzoek voortzetten naar digitale spionage door onder andere Rusland en China. “Deze staten hebben grote geopolitieke ambities en zijn op zoek naar informatie om hun krijgsmacht te moderniseren, hun economie te versterken of politieke besluitvorming te beïnvloeden”, aldus Bijleveld.

Statelijke actoren

Tevens doet de MIVD onderzoek naar cyberoperaties door “statelijke actoren” in en tegen Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om aanvallen die gericht zijn tegen de defensie-industrie. Meer specifiek betreft het bedrijven die zijn betrokken bij vervangingstrajecten van defensiematerieel.

Klik hier voor de Jaarplanbrief MIVD 2021.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief