Datalek gemeente Utrecht, kans op identiteitsfraude

Op 3 maart ontdekte een ambtenaar van de gemeente Utrecht een datalek. Nu blijkt dat de persoonsgegevens van 5.000 tot 140.000 duizend inwoners van de stad onbeschermd zijn geweest. Het gaat om hun naam en burgerservicenummer (BSN).

Dat is te lezen in documenten die De Telegraaf heeft opgevraagd in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De personen om wie het gaat zijn hierover niet geïnformeerd door de gemeente Utrecht.

Identiteitsfraude
Het is niet bekend hoelang de informatie zichtbaar was. De persoonsgegevens stonden weliswaar op het intranet van de gemeente maar er werken ongeveer 4.000 mensen. Of er misbruik van de persoonsgegevens is gemaakt, kon noch aangetoond noch uitgesloten worden. Met de gegevens is het mogelijk om identiteitsfraude te plegen.

Negen datalekken
Nadat het datalek was ontdekt, is de intranetsite op slot gezet. Tot mei van dit jaar zijn er negen gevallen van een datalek bij de gemeente Utrecht bekend. Vanaf 2017 gaat Utrecht elk jaar 550.000 euro uitgeven aan de beveiliging van haar IT-systemen. In de Voorjaarsnota van de gemeente was al te lezen dat de processen en systemen niet goed genoeg op orde zijn om de kans op datalekken tot een minimum te beperken.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief