De zeven ambities van de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda

De regering heeft afgelopen vrijdag de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd. De agenda omvat zeven ambities die overheid en bedrijfsleven gezamenlijk zullen realiseren.

Minister Grapperhaus van Justitie schreef aan de Tweede Kamer dat “onze weerbaarheid achterblijft ten opzichte van de ontwikkeling van de dreiging”. Onderdeel van de aanpak is dat bedrijven in gevoelige sectoren, zoals water- en energiebedrijven, verplicht worden om hun beveiliging tegen digitale aanvallers op orde te hebben. De overheid gaat erop toezien of de gestelde hoge normen worden gehaald.

Digitale Spionage

In de nieuwe Agenda is te lezen: “Zo zijn bijvoorbeeld multinationals en onderzoeksinstellingen in de energie-, hightech-, en chemische sector het slachtoffer geworden van digitale spionage. Bij deze digitale inbraken zijn terabytes aan vertrouwelijke gegevens gestolen die een substantiële economische waarde vertegenwoordigen.”.

Vooroplopen

Een van de gestelde ambities luidt dat Nederland voorop gaat lopen in het stimuleren van digitaal veilige hard- en software. Verder dient Nederland zijn digitale slagkracht op orde te krijgen en dienen burgers hun verantwoordelijkheid te nemen. De overheid zal daartoe investeren in voorlichting over cyberrisico. Het Openbaar ministerie en de Politie krijgen meer middelen om cybercrime beter te bestrijden.

Ambities

De zeven ambities luiden als volgt:
1. Slagkracht op orde
2. Internationale vrede en veiligheid in het digitale domein
3. Digitaal veilige hard- en software
4. Weerbare digitale processen en een robuuste infrastructuur
5. Succesvolle barrières tegen cybercrime
6. Cybersecurity kennisontwikkeling
7. Publiek -private aanpak van cybersecurity

Aanmelden voor onze nieuwsbrief