UWV als eerste zbo gekoppeld aan Nationaal Detectie Netwerk

Het UWV is op 18 april als eerste zelfstandig bestuursorgaan gekoppeld aan het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Doel van dit netwerk is het tegenhouden van cyberaanvallen: zowel van “statelijke actoren” als van cybercriminelen.

Bij het NDN zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aangesloten. De co├Ârdinatie van het ┬ánetwerk is in handen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Informatie uitwisselen

De deelnemers aan dit samenwerkingsverband gaan met elkaar informatie uitwisselen over cyberaanvallen. Een van de maatregelen is om het netwerkverkeer te scannen op malware. Tevens zullen de handelswijzen van aanvallen worden verzameld en met de andere deelnemers worden uitgewisseld. Elke deelnemer aan het NDN kan vervolgens zelf maatregelen nemen om eventuele schade te reduceren of tegen te gaan.

Dreigingsbeeld

“Het verhogen van de digitale weerbaarheid van Nederland is van groot belang. Cyberincidenten die zich de afgelopen paar jaar voordeden, laten zien hoe kwetsbaar de Nederlandse samenleving is als gevolg van de steeds verder toenemende digitalisering. Met het NDN ontstaat een actueel en compleet dreigingsbeeld en tevens de mogelijkheid voor partijen om hierop tijdig te anticiperen,” schrijft het Nationaal Cyber Security Centrum op zijn website.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief