Defensie houdt dagelijks cyberaanvallen tegen

Elke dag verdedigen het Ministerie van Defensie en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Nederland tegen ‘statelijke actoren’. Minister Hennis-Plasschaert van Defensie schrijft dit in de Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de Defensie Cyber Strategie.

Wat die ‘statelijke actoren’ precies zijn, heeft de minister niet nader aangegeven. In de rapportage staat het als volgt: “Deze dreiging neemt in omvang toe, wordt steeds agressiever en geavanceerder en is vanuit het perspectief van de aanvaller ongeĆ«venaard succesvol.”.

Statelijke actoren
Buitenlandse inlichtingendiensten maken tegenwoordig minder gebruik van agenten en meer van anonieme computers. “Aanvallen van statelijke actoren worden doorgaans niet gedetecteerd door commerciĆ«le producten. Daarom doet de MIVD daar zelf actief onderzoek naar. Met behulp van de MIVD slaat Defensie dagelijks aanvallen van statelijke actoren af,” aldus het rapport.

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Vanwege de toegenomen dreigingen en de groeiende vraag naar producten, blijft Defensie investeren in het inlichtingenvermogen. Ook vindt de minister het nodig om de wet aan te passen: “De wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) stamt van voor de tijd dat de uitdagingen in het cyberdomein in beeld kwamen. Om de diensten in staat te stellen ook in dit domein hun taken naar behoren te kunnen vervullen, werkt het kabinet aan het vernieuwen van de Wiv.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief