Digitale berichten overheid vergelijkbaar met aangetekende fysieke post

Digitale berichten die de overheid naar de berichtenbox van burgers met een MijnOverheid-account verzendt, hebben dezelfde waarborgen als aangetekende fysieke post. Dat heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken laten weten.

MijnOverheid

Officiële elektronische berichten van de overheid worden meestal in de berichtenbox van MijnOverheid geplaatst. Het tijdstip waarop dit bericht wordt ‘bezorgd’, wordt daarbij vastgelegd. “Problemen doen zich voor als iemand te laat in de berichtenbox kijkt en daarmee niet tijdig op het bericht heeft gereageerd. Hierom wordt verplicht om bij het plaatsten van een bericht binnen 48 uur aan de geadresseerde een (eveneens digitale) notificatie te sturen, tenzij deze heeft laten weten geen notificaties te willen ontvangen”, aldus Bruins Slot.

Berichtenbox

Wanneer de notificatie niet is bezorgd, dient die opnieuw verstuurd te worden. De overheidsinstantie die het bericht verstuurde, kan ook proberen om de geadresseerde op een andere manier te informeren dat de notificatie niet afgeleverd kan worden. De bewijslast van zowel het verzenden als ontvangen via de berichtenbox ligt bij de overheid. Geadresseerden hebben recht op een afschrift van de loggegevens.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief