DJI lekt data gedetineerden gevangenis Nieuwegein

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft gegevens gelekt van 385 gedetineerden die op 3 november 2023 in de penitentiaire inrichting in Nieuwegein zaten. De oorzaak van het datalek was een menselijke fout, heeft DJI zelf laten weten.

Contactpersoon

Het betrof namen, celnummers, strafrechtketennummers en informatie over goederen die gedetineerden invoerden. Andere persoonsgegevens zijn niet gelekt, noch adresgegevens. De informatie werd per ongeluk aan de contactpersoon van een gedetineerde gegeven. Het lek werd afgelopen 13 februari ontdekt. De betreffende gedetineerde en de contactpersoon zijn verzocht de gegevens te verwijderen.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen

DJI heeft de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels geïnformeerd over het voorval. Volgens de dienst zijn er geen signalen dat de informatie verder is verspreid. “Waar nodig zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen”, aldus DJI. De overheidsinstantie doet onderzoek naar het datalek en zal, naar eigen zeggen, op basis hiervan verdere maatregelen nemen.

Klik hier voor het bericht van Dienst Justitiële Inrichtingen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief