DNB gaat databeheer mogelijk uitbesteden

De Nederlandsche Bank (DNB) denkt erover om het beheer van zijn data (deels) onder te brengen bij een externe dienstverlener. Nu beheert DNB zijn data nog zelf. Daarmee zou de Nederlandse centrale bank de eerste centrale bank zijn die zijn data niet zelf beheert.

Een woordvoerder van DNB heeft dit recentelijk bevestigd tegenover het Financieele Dagblad. “We zijn ons bewust van het confidentiële karakter van sommige data,” voegde de woordvoerder eraan toe.

Wet op het financieel toezicht
Ongeveer tweehonderd IT-medewerkers van DNB beheren en beveiligen de IT-systemen bij de bank. In deze IT-systemen wordt onder andere de correspondentie met de commerciële banken opgeslagen. Tevens wordt de correspondentie met de Europese Centrale Bank in Frankfurt over monetair beleid erin bewaard. De IT-medewerkers zijn ook belast met forensisch onderzoek in de kern van het financiële systeem van DNB. Al deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

IT-experts
De woordvoerder van DNB heeft aangegeven dat de bank begint met te onderzoeken of het beheer van werkplekken, het netwerkbeheer en het datacentrum uitbesteed kunnen worden. Voor dergelijke werkzaamheden zijn IT-experts vereist die voor DNB lastig zijn om te werven. Dergelijke experts kiezen vaker voor gespecialiseerde organisaties, bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn op het gebied van internetsecurity.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief